Course info

Навчальна дисципліна «Моделі оцінки екологічних ризиків» складена для третього / аспірантського рівня вищої освіти відповідно до: освітньо-наукової програми 103 «Науки про Землю», галузі знань 10 «Природничі науки»

Мета – сформувати у студентів знання про сучасні моделі оцінки екологічних ризиків, навчити самостійно застосовувати їх на практиці для кількісної та якісної оцінки величини та наслідків антропогенного впливу на довкілля.

Кількість кредитів: 3 кредити ECTS.

Зміст та дистанційний курс за навчальною диципліною розроблено: Алла Некос,  д-р геогр.наук, проф.; Інна Бодак.