Course info

Навчальна дисципліна «Практичне навчання в університетській освіті» складена для третього / аспірантського рівня вищої освіти відповідно до: освітньо-наукової програми 103 «Науки про Землю», галузі знань 10 «Природничі науки»

Мета - формування конкретних знань, компетентностей та практичних навичок для майбутньої викладацької та дослідницької діяльності фахівця третього освітньо-наукового рівня (PhD).

Кількість кредитів: 3 кредити ECTS.

Зміст та дистанційний курс за навчальною диципліною розроблено: Алла НЕКОС